30/01/2023 01:53

Hauteskunde-erroldaren erronka hauteskunde-kanpainatik kanp

Urtarrilaren 28ko 2/2011 Lege Organikoak, ekainaren 19ko LOREGko 51/1985 Lege Organikoko 38.2 artikuluaren erredakzio berrian aurreikusi du, “alderdietako, elkarteetako eta koalizioetako ordezkariek edo hautagai zerrendako ordezkariek aurkaratu ahal izango dutela handiagotze nabarmena izan duen muga barruen errolda 30c)-n agertzen den komunikazioa eragin dutenak komunikazio horren jakinaren gainean den momentutik hurrengo bost eguneko epearen barruan.”

Bestalde, LOREGko 30c) artikuluak ezartzen du Hauteskunde Erroldako Bulegoak “dagozkion organoek izapidetutako altak eta bajak kontrolatu eta berriskusten dituela ofizioz eta hautesleen fitxategi nazional bat egiten duela, Hauteskunde Batzorde Zentralari txostenen, berrikusketen eta dagokionean espedienteen emaitzak komunikatuz, egoiliar kopuruaren handiagotze nabarmens eta justifikatu gabea izan duten muga barruen erroldari dagozkionak.

Azkenik, 2/2011 Lege Organikoari dagokion LOREGko 39.4 artikuluari emandako erredakzio berrian aurkaratze ahalmena aitortzen zaie LOREGko 30c) artikuluari dagokion komunikazioa eragin duten aurreko sei hilabeteetan egoiliarren kopuruaren handiagotze nabarmena eta justifikatu gabea erregistrstu duten muga barruko hautagai-zerrendako ordezkariei.

Hauteskunde aldietatik kanpo Hauteskunde Errolda Bulegoak dagokion bulegoko web orrialdean publikatu beharko du, honetarako ezarritako atal zehatz batean, egoiliaren handiagotze nabarmena ets justifikatu gabea erregistratu duten erlazioa LOREGko 30c) artikuluak adierazten duen Hauteskunde-Batzorde Zentralareb komunikazioa eragiten duena.

Toki-erakunde baten errolda aurkaratzeko hautagai-zerrendetako edo eraketetako ordezkariek duten bost eguneko epearen zenbatekoa dela eta Hauteskunde Erroldaren Bulegoak hilabete bakoitzeko lehenengo bost egunetan publikatu beharko du dagokion denborazko erreferentzian suposizio honetan erortzen diren udalerrien eta toki-erakunde txikien erlazioa, beraz erreklamazioen aurkezpenerako epearen zenbaketa ezin izango da hasi hilabete bakoitzeko seigarren eguna baino lehen.

Erreklamazioak zuzenean aurkeztuko dira dagokion Hauteskunde Errolda Bulegoko Probintzia Ordezkaritzan.

Eskuduna den Probintzia Ordezkaritzak aurkeztutako erreklamazioak bost eguneko epean ebatziko ditu, eta dagokionean, beren jardunaren igarotzean egiaztatutako gertakariei erreparatuz, dagokion zuzenketak aginduko ditu, LOREGko 38 artikuluaren 2 atalesn ageri denaren arabera, erreklamatzailea informatuz.

Hauteskunde Erroldako Bulegoko Ordezkaritzetako ebazpenen kontrako errekurtsoak gai honetan Administrazio auzien Epailearen aurrean aurkeztuko dira, ets, LOREGko 38.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, lehentasuna duen prozeduran tramitatuko dira Konstituzioko 53 artikuluaren 2 zenbakian.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00