30/01/2023 03:09

Nork eskatu dezake?

Hauteskunde-erroldan izen-emanda dagoen edozein pertsonak eskatu dezake, hala nahi badu, bazterketa/inklusioa eskaera hautagai-zerrendako ordezkariei hauteskunde-propaganda postaz bidaltzeko igortzen zaizkien hauteskunde-erroldako kopietan. Ez baduzu bazterketa argi eta garbi adierazi, dagokion kopietan gehituta egongo zara. Eskatutako aukera iraunkorra izango da bestelako eskaerarik egiten ez bada.

Hautesle izaera duen eta Cl@ve sistemaren bitartez identifika daitekeen edozein pertsona interesduna.

Zure Udalean, kontsulatuan edo Hautesle-Errolda Bulegoaren Ordezkakaritza Probintzialean ere eska dezakezu bazterketa/sartzea, horretarako erraztuko zaizun inprimaki normalizatua betez.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00