24/09/2023 16:37

Quen o pode solicitar?

Calquera persoa que figure inscrita no censo Electoral pode solicitar, se así o desexa, a exclusión/inclusión nas copias do censo electoral que se entregan aos representantes das candidaturas para realizar envíos postais de propaganda electoral. Se non manifestou a exclusión de forma expresa, estará incluído nas copias correspondentes.A opción solicitada terá carácter permanente agás solicitude noutro sentido.

Calquera persoa interesada que teña a condición de elector e poida ser identificada polo sistema Cl@ve.

Tamén pode solicitar a exclusión/inclusión no seu concello, consulado ou na Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, cubrindo o impreso normalizado que lle será facilitado.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - España Tlf: (+34) 91 583 91 00