30/01/2023 02:57

Què ofereix aquest tràmit?

A través d’aquest tràmit els ciutadans poden plantejar les seues consultes, exercitar els seus drets o presentar reclamacions en matèria de protecció de dades, de manera telemàtica i amb totes les garanties d’un registre electrònic.

El registre electrònic és accessible durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any. Una vegada presentat l’escrit, sol·licitud o comunicació en qüestió, no és necessària la seua presentació posterior en cap altra oficina de registre.

El registre electrònic es regirà a l’efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d’accés.

Davant de quin òrgan es presenten les actuacions realitzades mitjançant aquest tràmit?

El Delegat de Protecció de Dades de l’INE (DPD) és el responsable de donar resposta a les consultes i peticions de drets i reclamacions dels ciutadans, en matèria de protecció de dades personals.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) disposa que els responsables i encarregats del tractament hauran de designar un DPD en els supòsits que el mateix RGPD estableix, així com en altres casos en què la legislació dels Estats membres ho considere també obligatori.

Entre els supòsits en què haurà de designar-se un DPD es troba que “el tractament el duga a terme una autoritat o organisme públic”, tant en qualitat de responsable com en funcions d’encarregat del tractament (art. 37.1.a RGPD).

Quin tipus d’actuacions poden efectuar-se mitjançant aquest tràmit en la seu electrònica?

Consulta al DPD

El DPD atendrà qualsevol consulta que eleven els ciutadans en la qual vegen afectades les seues dades personals per algun tractament del qual l’INE siga responsable o encarregat.

Les consultes es respondran per ordre d’entrada en el registre electrònic.

Exercici de drets i reclamacions davant el DPD

El DPD assistirà als ciutadans en l’exercici dels drets reconeguts en el RGPD.

Per la seua banda, el DPD donarà resposta en el termini màxim de dos mesos a les reclamacions interposades pels ciutadans en matèria de protecció de dades.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00