30/01/2023 01:50

Zer eskaintzen du tramite horrek?

Tramite horren bitartez, herritarrek datuen babesaren arloko kontsultak egin, beren eskubideak baliatu edo erreklamazioak aurkez ditzakete, modu telematikoan eta erregistro elektroniko baten berme guztiekin.

Erregistro elektronikoa eguneko 24 orduetan dago erabilgarri, urteko egun guztietan. Dagokion idazkia, eskaera edo jakinarazpena aurkeztu ondoren, ez da beharrezkoa izango beste erregistro-bulego batean aurkeztea.

Epeak zenbatzeko ondorioetarako, erregistro elektronikoa sarbideko egoitza elektronikoaren data eta ordu ofizialaren arabera arautuko da.

Zein organotan aurkezten dira tramite honen bidez egindako jarduketak?

INEren Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO) arduratzen da herritarrek datu pertsonalen babesaren arloan egiten dituzten kontsultei eta eskaerei erantzuteaz.

Datuak Babesteko Arautegi Orokorrak (DBAO) xedatzen duenez, tratamenduaren arduradunek eta eragileek DBO bat izendatu beharko dute DBAOk berak ezartzen dituen kasuetan, eta baita Estatu Kideetako legeriak nahitaezkotzat jotzen duen beste kasu batzuetan ere.

DBO bat izendatu behar den kasuen artean "”tratamendua agintari edo erakunde publiko batek egitea” dago, bai arduradun gisa, bai tratamenduaren arduradun gisa (DBAOren 37.1.a. artikulua).

Zer jarduketa mota egin daitezke tramite horren bidez egoitza elektronikoan?

DBOari kontsulta egitea

DBOak, INEa arduradun den tratamenduren baten eraginpean dauden herritarrek egindako edozein kontsultari erantzungo dio.

Kontsultak erregistro elektronikoan sartzen diren ordenaren arabera erantzungo dira.

DBOaren aurrean eskubideak baliatzea eta erreklamazioak egitea

DBOak, DBAOn aitortutako eskubideak baliatzen lagunduko die herritarrei.

DBOak, berriz, gehienez ere bi hilabeteko epean erantzungo die datuen babesaren arloan herritarrek jarritako erreklamazioei.

©  INE 2023      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espainia Tlf: (+34) 91 583 91 00