31/05/2020 15:53

Sou a Seu Electrònica / Tràmits / Consulta de clau de tramitació telemàtica (CTT) / Saber més

Consulta de clau de tramitació telemàtica (CTT)

Els electors inscrits en el cens electoral de residents absents que viuen a l'estranger (CERA) vigent per a unes eleccions que desitgin exercir el seu dret a votar en aquestes han de formular la sol·licitud de vot, mitjançant imprès oficial dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província corresponent al seu municipi d'inscripció.

Per a facilitar aquest tràmit per Internet, l'Oficina del Cens Electoral els envia a tots, per correu postal al domicili de la seva inscripció, un imprès oficial de sol·licitud que incorpora una clau de tramitació telemàtica (CTT).

Mitjançant aquest tràmit, els electors del CERA poden consultar quina és la seva CTT a través de la Seu Electrònica de l'INE abans que els arribi la carta. Han d'accedir al tràmit en https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera i emplenar les dades que se sol·liciten. En cas de ser identificat pel sistema com a elector espanyol resident a l'estranger, inclòs en el cens vigent de les eleccions, obté la CTT que se li ha assignat per a la sol·licitud del vot.

Un cop obtinguda la clau CTT, l'elector CERA pot sol·licitar el vot accedint a https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA. Ha de seguir les instruccions que se li presentin i adjuntar el fitxer de la imatge d'UN dels següents documents:

És molt important que se segueixin totes les instruccions que se li presentin ja que només s'admetrà un únic enviament de la sol·licitud per Internet.

També es pot sol·licitar el vot sense necessitat de CTT, amb certificat electrònic o Cl@ve, o per correu postal o fax. Pot obtenir més informació al seu consolat o ambaixada, en www.infoelectoral.mir.es , en www.maec.es , en www.ine.es i, si escau, en la pàgina web de la Comunitat Autònoma.