15/04/2024 01:11

Què és el Premi Nacional d'Estadística:

És un premi convocat per l'INE amb caràcter anual amb el qual es destaca l'aportació i la labor científica en el camp de l'estadística.

Objecte del Premi Nacional d'Estadística:

Reconèixer una aportació i labor científica en el camp de l'estadística, manifestada aquesta per la trajectòria professional o per mitjà d'una obra singular del guardonat. Estimular d'aquesta manera la recerca, el desenvolupament i l'aplicació de la metodologia estadística entre els científics i els acadèmics del nostre país.

Dotació:

Diploma acreditatiu i dotació econòmica de 30.000 euros.

Presentació de candidatures:

Podran proposar candidatures al Premi Nacional d'Estadística totes aquelles institucions, organismes o fundacions de caràcter públic o privat que estiguin especialment vinculades amb l'estadística.

Termini de presentació de candidatures:

Tres mesos a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Com presentar una candidatura:

Requisits dels candidats:

Podran ser candidats al Premi Nacional d'Estadística els experts de nacionalitat espanyola la labor i l'aportació científica dels quals constitueixi una contribució eminent al progrés de l'estadística, independentment del país on s'ha dut a terme.

Adjudicació:

El premi s'adjudicarà per resolució de la Presidència de l'INE a la vista de la proposta formulada pel jurat.

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00