15/07/2024 03:46

Fitxa del procediment

Nom: canal intern d’informació.

Descripció: canal intern d’informació segons el que preveu la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Òrgan responsable: Secretaria General de l’Institut Nacional d’Estadística.

Matèria: compliment normatiu.

Termini màxim per resoldre i notificar: no superior a 3 mesos + 3 mesos en cas d’ampliació per complexitat.

Efectes manca de resolució en termini: les decisions adoptades per l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I., en les presents actuacions no seran recurribles en via administrativa ni en via contenciosa i administrativa, sense perjudici del recurs administratiu o contenciós administratiu que es pogués interposar davant l’eventual resolució que posi fi al procediment sancionador que es pogués incoar en ocasió dels fets relatats.

Mitjans d'autenticació: correu electrònic / sense identificació.

Codi SIA: 3052798 - Canal de Denúncies

Aquí pot dur a terme les actuacions següents

Enllaços d'interès

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00