23/06/2024 01:00

Fitxa del procediment

Nom: canal intern d’informació.

Descripció: canal intern d’informació segons el que es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Òrgan responsable: Secretaria General de l’Institut Nacional d’Estadística.

Matèria: compliment normatiu.

Termini màxim per a resoldre i notificar: no superior a 3 mesos + 3 mesos en cas d’ampliació per complexitat.

Efectes falta de resolució en termini: les decisions adoptades per l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I., en les presents actuacions no seran recurribles en via administrativa ni en via contenciós administrativa, sense perjudici del recurs administratiu o contenciós administratiu que poguera interposar-se davant l’eventual resolució que pose fi al procediment sancionador que poguera incoar-se en ocasió dels fets relatats.

Mitjans d'autenticació: correu electrònic / sense identificació.

Codi SIA: 3052798 - Canal de Denúncies

Ací pot dur a terme les següents actuacions

Enllaços d'interés

©  INE 2024      Avda. Manoteras, 52 - 28050 - Madrid - Espanya Tlf: (+34) 91 583 91 00